Λογότυπο Photosynthesis

By Nektarios 3 έτη ago
Home  /  Portfolio Item  /  Λογότυπο Photosynthesis
Κατασκευή λογότυπου φωτογράφου Photosynthesis Καβάλα

Διαφημιστικά μπλουζάκια Καβάλα

  • Σκοπός
  • Υπηρεσίες
  • Περισσότερα
Κατασκευή λογότυπου για το φωτογραφείο Photosynthesis στην Καβάλα.
Υλοποίηση των προδιαγραφών του πελάτη.
Το παραδοτέο λογότυπο παραδόθηκε σε κατάλληλη μορφή για εκτύπωση.

Κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη και αφού καταγράφησαν οι απαιτήσεις του φωτογράφου Θ. Παπαδόπου (Photosynthesis) δημιουργήθηκαν τρία (3) προσχέδια.

Από τα προσχέδια αυτά επιλέχθηκε το ένα (1) και στην συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και μετατροπές, μέχρι την τελική του μορφή.

Το παραδοτέο λογότυπο λογότυπο παραδόθηκε στον πελάτη σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη γραφιστική ή εκτυπωτική εργασία.

Επιπρόσθετες εργασίες

  • Μακέτα επαγγελματικων καρτών
  • Banner για διαφήμιση σε γήπεδο
  • Μακέτα για φακέλους φωτογραφιών
  • Γραφιστική
this work was shared 0 times
 600