Λογότυπο Κωνσταντινίδου

By Nektarios 3 έτη ago
Home  /  Portfolio Item  /  Λογότυπο Κωνσταντινίδου
κατασκευή λογότυπου οδοντίατρου Κωνσταντινίδου στην Καβάλα

κατασκευή λογότυπου οδοντίατρου Κωνσταντινίδου στην Καβάλα

  • Σκοπός
  • Υπηρεσίες
  • Περισσότερα
Κατασκευή λογότυπου για την χειρουργό οδοντίατρο Καλλιόπη Κωνσταντινίδου με έδρα την Καβάλα.
Υλοποίηση των προδιαγραφών του πελάτη.
Το παραδοτέο λογότυπο παραδόθηκε σε κατάλληλη μορφή για εκτύπωση.

Κατασκευή λογότυπου για την χειρουργό οδοντίατρο Καλλιόπη Κωνσταντινίδου με έδρα την Καβάλα.

Κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη και αφού καταγράφησαν οι απαιτήσεις του δημιουργήθηκαν τρία (3) προσχέδια.

Από τα προσχέδια αυτά επιλέχθηκε το ένα (1) και στην συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και μετατροπές, μέχρι την τελική του μορφή.

Το παραδοτέο λογότυπο λογότυπο παραδόθηκε στον πελάτη σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη γραφιστική ή εκτυπωτική εργασία.

Επιπρόσθετες εργασίες

  • Μακέτα επαγγελματικων καρτών
  • Μακέτα για συνταγολία
  • Μακέτα για πινακίδες

 

  • Γραφιστική
this work was shared 0 times
 1400