Λογότυπο Κωνσταντινίδης

By Nektarios 3 έτη ago
Home  /  Portfolio Item  /  Λογότυπο Κωνσταντινίδης
κατασκευή λογότυπου οδοντίατρου Κωνσταντινίδη στην Καβάλα

κατασκευή λογότυπου οδοντίατρου Κωνσταντινίδη στην Καβάλα

  • Σκοπός
  • Υπηρεσίες
  • Περισσότερα
Κατασκευή λογότυπου για τον χειρουργό οδοντίατρο Δημήτρη Κωνσταντινίδη.
Υλοποίηση των προδιαγραφών του πελάτη.
Το παραδοτέο λογότυπο παραδόθηκε σε κατάλληλη μορφή για εκτύπωση.

Το λογότυπο αυτό σχεδιάστηκε για για τον χειρουργό οδοντίατρο Δημήτρη Κωνσταντινίδη με έδρα τις Κρηνίδες Καβάλας.

Κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη και αφού καταγράφησαν οι απαιτήσεις του δημιουργήθηκαν τρία (3) προσχέδια.

Από τα προσχέδια αυτά επιλέχθηκε το ένα (1) και στην συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και μετατροπές, μέχρι την τελική του μορφή.

Το παραδοτέο λογότυπο λογότυπο παραδόθηκε στον πελάτη σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη γραφιστική ή εκτυπωτική εργασία.

Επιπρόσθετες εργασίες

  • Μακέτα επαγγελματικων καρτών
  • Μακέτα για συνταγολόγια
  • Μακέτα για πινακίδες

 

  • Γραφιστική
this work was shared 0 times
 700