Λογότυπο Γαρίδης

By Nektarios 3 έτη ago
Home  /  Portfolio Item  /  Λογότυπο Γαρίδης
κατασκευή λογότυπου δικηγόρου Γαρίδη στην Καβάλα

 

  • Σκοπός
  • Υπηρεσίες
  • Περισσότερα
Κατασκευή λογότυπου για το δικηγορικό γραφείο του κ. Ηρακλή Γαρίδη και συνεργατών με έδρα την Καβάλα.
Υλοποίηση των προδιαγραφών του πελάτη.
Το παραδοτέο λογότυπο παραδόθηκε σε κατάλληλη μορφή για εκτύπωση.

Κατασκευή λογότυπου για το δικηγορικό γραφείο του κ. Ηρακλή Γαρίδη και συνεργατών με έδρα την Καβάλα

Κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη και αφού καταγράφησαν οι απαιτήσεις του δημιουργήθηκαν τρία (3) προσχέδια.

Από τα προσχέδια αυτά επιλέχθηκε το ένα (1) και στην συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και μετατροπές, μέχρι την τελική του μορφή.

Το παραδοτέο λογότυπο λογότυπο παραδόθηκε στον πελάτη σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη γραφιστική ή εκτυπωτική εργασία.

Επιπρόσθετες εργασίες

  • Μακέτα επαγγελματικων καρτών
  • Μακέτα για φακέλους
  • Μακέτα για πινακίδες

 

  • Γραφιστική
this work was shared 0 times
 800