Λογότυπο Κωνσταντινίδου

By Nektarios 3 έτη ago
Home  /  Portfolio Item  /  Λογότυπο Κωνσταντινίδου
κατασκευή λογότυπο φαρμακείου Κωνσταντινίδου στην Καβάλα

κατασκευή λογότυπο φαρμακείου Κωνσταντινίδου στην Καβάλα

  • Σκοπός
  • Υπηρεσίες
  • Περισσότερα
Κατασκευή λογότυπου για το φαρμακείο της κ. Ιουλιανής Κωνσταντινίδου με έδρα την Καβάλα.
Υλοποίηση των προδιαγραφών του πελάτη.
Το παραδοτέο λογότυπο παραδόθηκε σε κατάλληλη μορφή για εκτύπωση.

Κατασκευή λογότυπου για το φαρμακείο της κ. Ιουλιανής Κωνσταντινίδου με έδρα την Καβάλα.

Κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη και αφού καταγράφησαν οι απαιτήσεις του δημιουργήθηκαν τρία (3) προσχέδια.

Από τα προσχέδια αυτά επιλέχθηκε το ένα (1) και στην συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και μετατροπές, μέχρι την τελική του μορφή.

Το παραδοτέο λογότυπο παραδόθηκε στον πελάτη σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη γραφιστική ή εκτυπωτική εργασία.

Επιπρόσθετες εργασίες

  • Μακέτα επαγγελματικων καρτών
  • Μακέτα για πινακίδες
  • Μακέτα για φυλλάδια

 

  • Γραφιστική
this work was shared 0 times
 1500