Επαγγελματικές κάρτες κομμωτήριο Αποστολίδης

By Nektarios 3 έτη ago
Home  /  Portfolio Item  /  Επαγγελματικές κάρτες κομμωτήριο Αποστολίδης
επαγγελματικές κάρτες κομμωτηρίου Δράμα
  • Σκοπός
  • Υπηρεσίες
Κατασκευή μακέτας επαγγελματικών καρτών για το κομμωτήριο του Δημήτρη Αποστολίδη στην Δράμα.
Υλοποίηση των προδιαγραφών του πελάτη.

Κατασκευή μακέτας επαγγελματικών καρτών για το κομμωτήριο του Δημήτρη Αποστολίδη στην Δράμα.

Κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη και αφού καταγράφησαν οι απαιτήσεις του δημιουργήθηκαν τρία (3) προσχέδια.

Από τα προσχέδια αυτά επιλέχθηκε το ένα (1) και στην συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και μετατροπές, μέχρι την τελική του μορφή.

Η εκτύπωση των επαγγελματικών καρτών έγινε από εμάς σε χαρτί με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Χαρτί 350 γρ
  • Έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων
  • Ματ πλαστικοποίηση

 

  • Γραφιστική
this work was shared 0 times
 700