Επαγγελματικές κάρτες Μιχαηλίδου

By Nektarios 3 έτη ago
Home  /  Portfolio Item  /  Επαγγελματικές κάρτες Μιχαηλίδου
επαγγελματικές κάρτες πλαστικού χειρουργού Καβάλα
  • Σκοπός
  • Υπηρεσίες
Κατασκευή μακέτας επαγγελματικών καρτών για πλαστικό χειρουργό Ελένη Μιχαηλίδου με έδρα την Καβάλα.
Υλοποίηση των προδιαγραφών του πελάτη.

Κατασκευή μακέτας επαγγελματικών καρτών για πλαστικό χειρουργό Ελένη Μιχαηλίδου με έδρα την Καβάλα.

Κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη και αφού καταγράφησαν οι απαιτήσεις του δημιουργήθηκαν τρία (3) προσχέδια.

Από τα προσχέδια αυτά επιλέχθηκε το ένα (1) και στην συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και μετατροπές, μέχρι την τελική του μορφή.

Η εκτύπωση των επαγγελματικών καρτών έγινε από εμάς σε χαρτί με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Χαρτί 350 γρ
  • Έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων
  • Ματ πλαστικοποίηση

 

  • Γραφιστική
this work was shared 0 times
 900