Επαγγελματικές κάρτες Βερμίσογλου

By Nektarios 3 έτη ago
Home  /  Portfolio Item  /  Επαγγελματικές κάρτες Βερμίσογλου
μακέτα επαγγελματικών καρτών ιατρού Βερμίσογλου
  • Σκοπός
  • Υπηρεσίες
Κατασκευή μακέτας για επαγγελματικές κάρτες για τον χειρούργο ορθοπεδικό κ. Μιχαήλ Βερμίσογλου.
Υλοποίηση των προδιαγραφών του πελάτη.

Κατασκευή μακέτας για επαγγελματικές κάρτες για τον χειρούργο ορθοπεδικό κ. Μιχαήλ Βερμίσογλου.

Κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη και αφού καταγράφησαν οι απαιτήσεις του δημιουργήθηκαν τρία (3) προσχέδια.

Από τα προσχέδια αυτά επιλέχθηκε το ένα (1) και στην συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και μετατροπές, μέχρι την τελική του μορφή.

Η εκτύπωση των επαγγελματικών καρτών έγινε από εμάς σε χαρτί με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Χαρτί 350 γρ
  • Έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων
  • Ματ πλαστικοποίηση

 

  • Γραφιστική
this work was shared 0 times
 500