Έντυπο Smile Dogs

By Nektarios 3 έτη ago
Home  /  Portfolio Item  /  Έντυπο Smile Dogs
μακέτα για έντυπο
  • Σκοπός
  • Υπηρεσίες
Κατασκευή μακέτας για διαφημιστικό φυλλάδιο για την εκπαίδευση σκύλων Smile Dogs με έδρα την Κατερίνη.
Υλοποίηση των προδιαγραφών του πελάτη.

Κατασκευή μακέτας για διαφημιστικό φυλλάδιο για την εκπαίδευση σκύλων Smile Dogs με έδρα την Κατερίνη.[/

Κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη και αφού καταγράφησαν οι απαιτήσεις του δημιουργήθηκαν τρία (3) προσχέδια.

Από τα προσχέδια αυτά επιλέχθηκε το ένα (1) και στην συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και μετατροπές, μέχρι την τελική του μορφή.

Η εκτύπωση των επαγγελματικών καρτών έγινε από εμάς σε χαρτί με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Χαρτί 150 γρ
  • Έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων
  • Ματ πλαστικοποίηση

 

  • Γραφιστική
this work was shared 0 times
 500