Έντυπο Κούτρας 2nd

By Nektarios 3 έτη ago
Home  /  Portfolio Item  /  Έντυπο Κούτρας 2nd
μακέτα φυλλαδίου εντύπου Καβάλα

μακέτα φυλλαδίου εντύπου Καβάλα

  • Σκοπός
  • Υπηρεσίες
Κατασκευή μακέτας για διαφημιστικό φυλλάδιο για τον ασφαλιστικό σύμβουλο Ιωάννη Κούτρα με έδρα τις Κρηνίδες Καβάλας.
Υλοποίηση των προδιαγραφών του πελάτη.

Κατασκευή μακέτας για διαφημιστικό φυλλάδιο για τον ασφαλιστικό σύμβουλο Ιωάννη Κούτρα με έδρα τις Κρηνίδες Καβάλας.

Κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη και αφού καταγράφησαν οι απαιτήσεις του δημιουργήθηκαν τρία (3) προσχέδια.

Από τα προσχέδια αυτά επιλέχθηκε το ένα (1) και στην συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και μετατροπές, μέχρι την τελική του μορφή.

Η εκτύπωση των επαγγελματικών καρτών έγινε από εμάς σε χαρτί με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Χαρτί 150 γρ
  • Έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων
  • Ματ πλαστικοποίηση

 

  • Γραφιστική
this work was shared 0 times
 500