Επαγγελματικές κάρτες Smile Dogs

By Nektarios 3 έτη ago
Home  /  Portfolio Item  /  Επαγγελματικές κάρτες Smile Dogs
μακέτα επαγγελματικών καρτών Smile Dogs
  • Σκοπός
  • Υπηρεσίες
Κατασκευή μακέτας για επαγγελματικές κάρτες για την εκπαίδευση σκύλων Smile Dogs στην Κατερίνη.
Υλοποίηση των προδιαγραφών του πελάτη.

Κατασκευή μακέτας για επαγγελματικές κάρτες για την εκπαίδευση σκύλων Smile Dogs στην Κατερίνη.

Κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη και αφού καταγράφησαν οι απαιτήσεις του δημιουργήθηκαν τρία (3) προσχέδια.

Από τα προσχέδια αυτά επιλέχθηκε το ένα (1) και στην συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και μετατροπές, μέχρι την τελική του μορφή.

Η εκτύπωση των επαγγελματικών καρτών έγινε από εμάς σε χαρτί με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Χαρτί 350 γρ
  • Έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων
  • Ματ πλαστικοποίηση

 

  • Γραφιστική
this work was shared 0 times
 500