Πολυσέλιδο RollSystem

By Nektarios 3 έτη ago
Home  /  Portfolio Item  /  Πολυσέλιδο RollSystem

μακέτα φυλλαδίου εντύπου booklet πολυσέλιδου Καβάλα

μακέτα φυλλαδίου εντύπου booklet πολυσέλιδου Καβάλα

μακέτα φυλλαδίου εντύπου booklet πολυσέλιδου Καβάλα

μακέτα φυλλαδίου εντύπου booklet πολυσέλιδου Καβάλα

  • Σκοπός
  • Υπηρεσίες
Κατασκευή μακέτας για διαφημιστικό booklet για την επιχείρηση RollSystem με έδρα την Σόφια της Βουλγαρίας.
Υλοποίηση των προδιαγραφών του πελάτη.

Κατασκευή μακέτας για διαφημιστικό booklet για την επιχείρηση RollSystem με έδρα την Σόφια της Βουλγαρίας.

Κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη και αφού καταγράφησαν οι απαιτήσεις του δημιουργήθηκαν τρία (3) προσχέδια.

Από τα προσχέδια αυτά επιλέχθηκε το ένα (1) και στην συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και μετατροπές, μέχρι την τελική του μορφή.

Η εκτύπωση των επαγγελματικών καρτών έγινε από εμάς σε χαρτί με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Χαρτί 300 γρ
  • Έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων (πολυσέλιδο)
  • Ματ πλαστικοποίηση

 

  • Γραφιστική
this work was shared 0 times
 800