Πολυσέλιδο Gritsko Breakfast

By Nektarios 3 έτη ago
Home  /  Portfolio Item  /  Πολυσέλιδο Gritsko Breakfast
μενού αρτοσκευάσματα - Καβάλα Frame 2 Frame

μενού αρτοσκευάσματα - Καβάλα Frame 2 Frame

μενού αρτοσκευάσματα - Καβάλα Frame 2 Frame

 

  • Σκοπός
  • Υπηρεσίες
Κατασκευή μακέτας για διαφημιστικό φυλλάδιο μενού για την επιχείρηση Gritsko More LTD με έδρα το Μπάνσκο της Βουλγαρίας.
Υλοποίηση των προδιαγραφών του πελάτη.

Κατασκευή μακέτας για διαφημιστικό φυλλάδιο μενού για την επιχείρηση Gritsko More LTD με έδρα το Μπάνσκο της Βουλγαρίας, με είδος επιχείρησης αρτοσκευάσματα και πρωινό.

Κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη και αφού καταγράφησαν οι απαιτήσεις του δημιουργήθηκαν τρία (3) προσχέδια.

Από τα προσχέδια αυτά επιλέχθηκε το ένα (1) και στην συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και μετατροπές, μέχρι την τελική του μορφή.

Η εκτύπωση των επαγγελματικών καρτών έγινε από εμάς σε χαρτί με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Χαρτί 300 γρ
  • Έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων (πολυσέλιδο)
  • Ματ πλαστικοποίηση

 

  • Γραφιστική
this work was shared 0 times
 800